Fri Jul 01 06:24:26 SAST 2016

Celeb Round Up -PHOTOS

By Refilwe Boikanyo | Jul 15, 2011 | COMMENTS [ 18 ]

Some snapshots of some of the local stars and socialites we spotted this week and past weekend.

COMMENTS [ 18 ]

Login OR Join up TO COMMENT

Eish Minnie Minaj.....ke a totela ge ke bona this chick, the way a pakilego ka gona nka mo rotela bosego ka moka. Nka mo latswa mmele wo wa gagwe ka moka ka ba ka fihla ka mo maragong pele ke tsenya leleme ka mo nnyong ya gagwe.
O botse motho gents!

Jul 15, 2011 10:55 | 0 replies

Aza, she got my bod, my dry perm, and my kinda of elegance... she oozes maturity

Jul 16, 2011 1:51 | 0 replies

Minnie and CC = No dress sense period
Bonang = wa e baka elegance (minus the neck piece)
Phyfo = looks nervous, what's up?

Jul 16, 2011 1:46 | 0 replies

Amen!!!
Pic 3 - Finally the dreds are gone!!!!

Jul 15, 2011 3:7 | 0 replies

usufuna ukukhalela yini samsam, khumbula phela ukuthi injobo ithungwa ebandla noma indlovu ihlinzwa yiningi. Akusona isishona lesi. pure zulu.

Jul 15, 2011 2:36 | 0 replies

Mwelase

uzomosha ingane ngoba yakuncisha nci , shano kahle ukuthi yangincisha lengane

Jul 15, 2011 2:26 | 0 replies

@samsam, Ngithi Kuwe uma wazi isisekelo segxobho noma uthathe itshe ulijikijele emfuleni ube usumamela umsindo ophuma lapho. Pheqelezi ngithi umthombo ongenamanzi.

Jul 15, 2011 2:6 | 0 replies

Mwelase

wayethuka ingane yabantu wake walibona yini lelohlazo

Jul 15, 2011 1:39 | 0 replies

@ Soweten, Dankie where did you saw here or maybe we can share the experiences, damn she is a gud sexer, but becareful Water in side.

Jul 15, 2011 1:58 | 0 replies

Guys she looks good ja that angali but her personality sucks big time trust me you'll like her on the pics not personal

Jul 15, 2011 1:12 | 0 replies

@ VanderDerMerwe, this lady Minnie is using Birth Control Tablets dont be Tampted. At the age of 21 she looks likes 1975 = 35yrs. Uyothola Ihlazo Ungajahi.

Jul 15, 2011 12:51 | 0 replies